ส.ค. 16

วันและเวลาปิดทำการ ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เพื่อเตรียมสถานที่ใช้เป็น กองอำนวยการร่วม งานพิธีพระราชทานปริญญา  ดังนี้
• วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 – ปิด เวลา 20.30 น.
• วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 – ปิด เวลา 16.30 น.
• วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 – ปิดทำการ

กำหนดเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 1 กันยายน 2561

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28945