ก.พ. 27

อบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรในโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง e-Library ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RMUTTLibrary/

 

ภาพและข่าวโดย  :    ปลื้มจิต โสระเวช
งานประชาสัมพันธ์   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี  โทร.0 2549 3636

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30104