ก.ค. 26

ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้   

  • 28 กรกฎาคม – วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • 29 กรกฎาคม – ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30595