ก.ค. 09

โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ English zone

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในกิจกรรม English zone กับนักศึกษาในโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการพูดซึ่งได้จัดขึ้นทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น. ณ ห้อง Discussion 3-6 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30605