ก.ค. 15

แจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการ อาคารวิทยบริการ  ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม  2562   และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30632