ก.ย. 11

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Happy University

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินกิจกรรม Happy University คลีนิกกำลังใจ โดยมีจิตวิทยามาให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนากำลังใจวิเคราะห์ปัญหาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในวันเสาร์ที่ 14  กันายายน และเสาร์ที่ 18 กันยายน 2562  ณ ห้อง Meeting A, B อาคาร  I-work  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งตอบกลับไปยัง E-mail : mind@rmutt.ac.th

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30860