ม.ค. 22

ต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu ผู้เชี่ยวชาญด้าน board game ประเทศไต้หวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ผู้เชี่ยวชาญด้าน board game เข้าชมสถานที่ชั้น 1 เพื่อจะมีการกำหนดจัดงาน ณ อาคารวิทยบริการในเร็วๆ นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31350