มี.ค. 16

มาตรการป้องกัน covid-19 สำหรับผู้เข้ารับบริการ ณ อาคารวิทยบริการ

  1. คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าใช้บริการให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
  2. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ให้บริการและอุปกรณ์ต่างๆ
  3. มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการ ณ จุดบริการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31699