พ.ค. 27

ขอแจ้งการเปิดพื้นที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาเปิดพื้นที่ให้บริการอาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์

ยกเว้น : บริการ Edutainment zone ชั้น 2 และ บริการจองห้อง Discussion Online (ปิดบริการชั่วคราว)

วันเวลาเปิดทำการ ดังนี้

เปิดบริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ปิดบริการ : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์

การเข้าใช้บริการพื้นที่อาคารวิทยบริการ

  1. มือถือสแกน QR Code  เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ
    และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ

2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ 

3. สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31974