มิ.ย. 26

ขอแจ้งวันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2563

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดังนี้

 วันที่     ปิดทำการ
4 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
5 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
6 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา
7 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยเพิ่มตามมติ ครม.
27 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยเพิ่มตามมติ ครม.
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32041