พ.ย. 18

ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันหยุดราชการพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการ เนื่องจากเป็นหยุดราชการพิเศษ ตามมติ ครม.  ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563   และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563   ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32531