ธ.ค. 02

กิจกรรม “สลิปรับโชค” 

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม “สลิปรับโชค”  ยืมหนังสือผ่านตู้ยืมอัตโนมัติ นำสลิปใบบันทึกการยืมหย่อนลงกล่องชิงโชคที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 จับฉลากผู้โชคดีทุกสิ้นเดือน

กติกา 1. เป็นสมาชิกห้องสมุด
2. ใช้บริการยืมหนังสือผ่านตู้ Self check
3. นำสลิปที่ยืมหนังสือลงกล่องบริเวณเคาน์เตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
4. จับรางวัลผู้โชคดีทุกสิ้นเดือน
5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บห้องสมุด/ SMS

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32559