ธ.ค. 08

รับชมภาพยนตร์ประจำเดือนธันวาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  เสนอการรับชมภาพยนตร์ที่ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี วันละ 2 รอบ
รอบที่ 1  เวลา 10.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2  เวลา 14.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียนเข้าชมหน้าห้องเธียเตอร์ สอบถามรายละเอียด 02-549 3639 Edutainment Zone ชั้น 2

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32605