ธ.ค. 14

ประกาศ ยกเลิก งาน RMUTT Christmas Festival 2020

สำนักวิทยบริการและทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งประกาศยกเลิกกิจกรรม งาน RMUTT Christmas Festival 2020 ตั้งแต่วันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่โรคระบาดโควิด-19 // เปิดเฉพาะไฟประดับ สามารถถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าอาคารในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคม

 

ขอเชิญร่วมงาน      RMUTT Christmas Festival 2020
วันที่
14 – 24 ธันวาคม 2563 
ณ อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรรมในช่วงเทศกาลวันแห่งความสุข และสร้างประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม โดยกิจกรรมภายในงานมีดังนี้ เลือกซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มกับตลาดนัดไร้เงินสด การจัดแสดงงานและจำหน่ายผลงานนักศึกษาจากคณะศิลปกรรม การแสดงดนตรีในสวน ฉายหนังกลางแปลง กิจกรรม e-sport กิจกรรม Board Game กิจกรรมชมรมคริสต์ และถ่ายรูปไฟประดับในเวลากลางคืนบริเวณด้านหน้าอาคาร
กำหนดเปิดตั้งแต่เวลา  16.00-22.00 น.  
ตารางกิจกรรม
วันที่
ตลาดนัดไร้เงินสด
ตลอดงาน
การจัดแสดงและจำหน่ายผลงานนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ตลอดงาน
แข่ง e-Sport
14-18 ธ.ค.
ดนตรีในสวน
14, 21, 22, 24 ธ.ค.
กิจกรรม Board Game
21-22 ธ.ค.
หนังกลางแปลง
23 ธ.ค.
……………………………………………………………………………………………………………………………..

กำหนดเวลาแสดงกิจกรรมดนตรีในสวน

วันที่ 14 ธันวาคม
18.00 – 18.30          วง A R I T and The Gang
18.30 – 19.30          วง รจนาฟ้าเหลือง
19.30 – 20.30          วง Slow life
20.30 – 21.00          วง Buddy Music Klong6
วันที่ 21 ธันวาคม
18.00 – 18.30           วง A R I T and The Gang
18.30 – 19.30          วงTwo
19.30 – 20.30          วง ศักรินทร์
20.30 – 21.00          วง Buddy Music Klong6
วันที่ 22 ธันวาคม
18.00 – 18.30          วง A R I T and The Gang
18.30 – 19.30          วงสันติภาพ
19.30 – 20.30          วง เพชรกี่กระรัตก็ไม่เหลี่ยมจัดเท่าพวกผม
วันที่ 24 ธันวาคม
18.00 – 18.30          วง A R I T and The Gang
18.30 – 19.30          วง ทรงไทย
19.30 – 20.30          วง ไก่ทอดโตเกียวข้าวเหนียวซอยพร
20.30 – 21.00          วง Buddy Music Klong6

 

………………………………………………………………………………………………………………..

กำหนดการพิธีเปิด  

16.00 – 18.00 น.  
เปิดกิจกรรม RMUTT Christmas Festival 2020  จำหน่ายสินค้า และการแสดง
18.00 น.
ประธานกล่าวเปิดงาน
 
พิธีกรกล่าวประชาสัมพันธ์แนะนำกิจกรรม
 
–          การจัดดนตรีในสวน
–          ตลาดนัดไร้เงินสด
–          การแข่ง e-Sport
–          ดูหนังกลางแปลง
–          กิจกรรม Board Game
–          จัดแสดงและจำหน่ายผลงานนักศึกษา คณะศิลปกรรม
18.30 น. เป็นต้นไป   
ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32632