Oct 12

Edutainment Zone บริการบันเทิงเชิงวิชาการ ปรับโฉมเปิดให้บริการทุกวัน

Edutainment Zone บริการบันเทิงเชิงวิชาการ ปรับโฉมเปิดให้บริการทุกวัน

ขอ เชิญนักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ที่ชอบความบันเทิง ดูหนัง ฟัง-เพลง สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ระหว่างเปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30 – 21.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


 

 

Last Updated ( Tuesday, 30 September 2008 )

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=815