ต.ค. 09

ขยายพื้นที่เปิดบริการทุกชั้น เป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งขยายเวลาเปิดพื้นที่ให้บริการทุกชั้นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 เปิดให้บริการชั้น 1 – ชั้น 4 ดังนี้

  • วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30-  24.00 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา 08.30- 21.00 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29617