มิ.ย. 08

การเข้าใช้งาน WIFI RMUTT สำหรับนักศึกษาปี 1/2563

การเข้าใช้งาน USER ACCOUNT INTERNET RMUTT สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าใช้งานได้โดย

Username : รหัสนักศึกษา 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ขีด (-)
Password : กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน

โดยนักศึกษาสามารถใช้ User นี้ในการ Login
– ระบบ internet ภายในมหาวิทยาลัย
– ระบบ D-Learn@rmutt https://dlearn.rmutt.ac.th/login/index.php
– ระบบ VPN สำหรับการเข้าถึงงานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ ของมทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32011