ธ.ค. 09

แจ้งวันปิดบริการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  แจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันหยุดราชการ วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชย วันที่ 10-11 ธันวาคม 2563   และจะเปิดทำการตามปกติ   วันที่ 12 ธันวาคม 2563

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32621