บริการแนะนำหนังสือและ e-Books เข้าห้องสมุด

ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมแนะนำหนังสือและ e-Books เข้าห้องสมุด
สามารถแนะนำผ่านระบบ OPAC หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ด่านล่าง (Log in ด้วย e-mail ของมหาวิทยาลัยฯ) ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

 
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

สมาชิกแนะนำ / เสนอซื้อทรัพยากร
 
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด


ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อทรัพยากร

 
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

เสนอราคา (ตัวแทนจัดหาทรัพยากร)
 
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

รออนุมัติ

สอบถามข้อมูล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 0-2459-3654 หรือ Line ID @988lcdsb