มิ.ย. 02

แจ้งเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ปิดทำการเวลา  12.00 น.
เนื่องจากได้มีการกำหนดจัดงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์  4  หน่วยงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 “จตุรมิตรเกมส์” ขึ้นในวัน 7 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.30 น.  ณ ยิมเนเซี่ยมราชมงคลธัญบุรี   โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี  กองประชาสัมพันธ์  และกองพัฒนานักศึกษา ทางสำนักฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/06/02/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4/

พ.ค. 30

สำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา

อาคารวิทยบริการ จะดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา ขอแจ้งสิ้นสุดการยืมหนังสือตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สามารถเริ่มยืมได้ตามปกติในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 จึงขอแจ้งการปิดพื้นที่บริการเพื่อดำเนินการสำรวจหนังสือ ดังนี้

  • ปิดชั้น 4  –   วันจันทร์ที่ 29พฤษภาคม 2560
  • ปิดชั้น 3   –  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
  • ปิดชั้น 2   –  วันพุธที่  31 พฤษภาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/05/30/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

พ.ค. 23

แจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการยืม-คืนหน้งสือ

กำหนดวันสิ้นสุดยืม- คืน หนังสือประจำภาคการเรียนที่ 2/2559  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และสามารถยืมหนังสือได้ตามปกติเริ่มวันที่ 2 มิถุนายน 2560  สำหรับผู้ที่ไม่คืนหนังสือตามกำหนดจะมีผล ดังนี้

  1. เสียค่าปรับ 3 บาท /วัน/เล่ม
  2. สำหรับนักศึกษา
    – ไม่สามารถเข้าดูเกรดในระบบทะเบียนนักศึกษา และชำระค่าลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปได้

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/05/23/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

พ.ค. 16

แจ้งกำหนดเวลาปิดทำการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ดังนี้
ระหว่างวันที่  29 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560  ปิดทำการในเวลา 21.00 น. โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30- 21.00 น.
**ยกเว้นวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560  ปิดทำการเวลา 12.00 น.**

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/05/16/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

เม.ย. 27

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.แม่ฟ้าหลวง

นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลการ จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานฝึกอบรม การจัดโครงการการหลักสูตร การอบรมสัมมนาของสำนักฯ  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ

21042560llibraryaritrmutt_02

21042560llibraryaritrmutt_19

 

 

 

 

 

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/04/27/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84/

เม.ย. 15

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Access English

Access-English-150x46

Access English เป็นโปรแกรมในการฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถใช้สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง  31 ธันวาคม 2560  ได้ที่เว็บไซต์  http://accessenglishnow.com/platform

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/04/15/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-27/

เม.ย. 12

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์

britannica_logoBritannica Online Academic เป็นฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ทางด้านการศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยและมีคุณภาพสำหรับบุคคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการเรียนรู้ และการค้นคว้า โดยในสารานุกรมออนไลน์จะครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้างและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการนำไปใช้อ้างอิง  สามารถใช้งานตั้งแต่วันนี้ถึง  30 มิถุนายน 2560  ได้ที่   http://academic.eb.com    คู่มือการใช้งาน คลิก

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/04/12/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-28/

เม.ย. 11

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักฯ และรดน้ำขอพร ผู้อาวุโสของหน่วยงาน และผู้บริหารนายพงษ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ

11042560llibraryaritrmutt_1311042560llibraryaritrmutt_62

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/04/11/%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-2/

เม.ย. 05

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล

ebscohost-300x300บริษัท EBSCO  เปิดให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source  สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  ถึง  31 ธันวาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655

 

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/04/05/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89-5/

เม.ย. 03

แจ้งเวลาและวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาและวันปิดทำการ  อาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2560 ดังนี้
• วันที่ 6 เมษายน 2560 – วันจักรี
• วันที่ 13-17 เมษายน 2560 – วันสงกรานต์และวันหยุดชดเชย
วันที่ 12 เมษายน 2560 – ปิดบริการเวลา 16.30 น. Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/04/03/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/