ขอแจ้งขยายเวลาเปิดทำการ อาคารวิทยบริการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ (กรณีพิเศษ)