สิงหาคม 5, 2021 archive

ส.ค. 05

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33385

ส.ค. 05

EndNote Program

EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกร …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33381