สิงหาคม 8, 2021 archive

ส.ค. 08

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวัน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33411

ส.ค. 08

ขอแจ้งขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33405

ส.ค. 08

โครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาล …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33400