ก.ค. 26

แจ้งย้ายจุดบริการยืมคืน (ชั่วคราว)

เนื่่องจากอาคารวิทยบริการ กำลังปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1  จึงย้ายจุดบริการยืม-คืนชั่วคราว  สามารถยืม-คืนหนังสือ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=24956