ก.ค. 18

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

นายวิรัช โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รองอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายนิติ  วิทยาวิโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนนักศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม  2562 ณ  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30640