ส.ค. 28

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม STTA Aditsutjipto Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม  อาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto  (STTA)  Aditsutjipto Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย หัวหน้างานวิเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น.  

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30782