ก.พ. 12

ต้อนรับ : โครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University และ Prof. Jik-Chang Leong จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน พร้อมตัวแทนนักศึกษาในโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

 

ถ่ายภาพโดย  :  ปลื้มจิต โสระเวช  งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม  โทร.0 2549 3636
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31443