ต.ค. 01

กำหนดวันปิดทำการวันหยุดราชการเดือนตุลาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งกำหนดวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เดือนตุลาคม 2563

 วันที่    ปิดทำการ
13 ต.ค. 63 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
23  ต.ค. 63 วันปิยมหาราช

วันและเวลาเปิดทำการ (ช่วงสถานการณ์ “พรก.ฉุกเฉิน”- Covid-19)
📌 วันจันทร์ – วันศุกร์     :  เวลา 08.30 – 20.30 น.
📌 วันเสาร์ – วันอาทิตย์   :  เวลา 08.30 – 16.30 น.
📌 ปิดบริการ : วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32249