เม.ย. 05

แจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันจักรี) และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2016/04/05/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-5/

เม.ย. 05

แจ้งวัน/เวลาปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ วันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2559 ดังนี้

  • วันที่  6  เมษายน  2559                  วันจักรี
  • วันที่ 13-15 เมษายน  2559              วันสงกรานต์
  • วันที่ 16-17 เมษายน  2559              วันหยุดราชการ

วันที่ 12 เมษายน  2559   อาคารขอแจ้งปิดทำการ เวลา  16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2016/04/05/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

เม.ย. 01

ห้องสมุดจัดจุดบริการลงนามถวายพระพร

library@rmutt01042016DSC_0001

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดจุดบริการลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน   พระราชสมภพ 2 เมษายน 2559  ครบรอบ ณ บริเวณด้านหน้า   IT zone ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2016/04/01/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-3/

มี.ค. 16

แจ้งปิดบริการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ วันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2559 ดังนี้

  • วันที่  6  เมษายน  2559                  วันจักรี
  • วันที่ 13-15 เมษายน  2559              วันสงกรานต์
  • วันที่ 16-17 เมษายน  2559              วันหยุดราชการ

วันที่ 12 เมษายน  2559   อาคารขอแจ้งปิดทำการ เวลา  16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2016/03/16/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2-5/

ก.พ. 17

แจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดอาคารวิทยบริการ ในวันจันทร์ที่  22 กุมภาพันธ์  2559  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ วันมาฆบูชา และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2016/02/17/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-4/

ก.พ. 08

ทำบุญปีใหม่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในการเริ่มต้นปีใหม่ ณ ห้องสติ-สันติ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

library@AritRmutt05022516_15

library@AritRmutt05022516_10

 

 

 

 

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2016/02/08/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3/

ก.พ. 02

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล e-Book

12648020_447591678769995_844642589_nขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Book)  Oxford  Scholarship  Online  (OSO)  ได้ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึง  1  มีนาคม  2559

โดยบริษัทบุ๊คเน็ท  เปิดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เข้าทดลองใช้ จากสำนักพิมพ์  Oxford  University  Press  ซึ่งมีหนังสือมากกว่า  12,000  รายชื่อ  ใน  20  สาขาวิชา  เช่น  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  ชีววิทยา  สาธารณสุขและระบาดวิทยา  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  ภาษาศาสตร์  เป็นต้น Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2016/02/02/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-25/

ม.ค. 22

ต้อนรับนักเรียนในงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House)

บรรยากาศบริเวณด้านหน้าอาคารและกิจกรรม Library Tour  ต้อนรับและนำชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการในกิจกรรมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียน  ในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559   ที่ผ่านมา

library@rmuttDSC_0241

library@rmuttDSC_0199

 

 

 

 

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2016/01/22/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b/

ม.ค. 22

ต้อนรับนักเรียนงานเปิดบ้านราชมงคล 2559

นักเรียนที่มาร่วมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) เข้ารับชมฉายวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องราชมงคลเธียร์เตอร์ ชั้น 1 และเยี่ยมชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการ (Library Tour)  โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียนในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2559

library@AritRmutt180159_18library@AritRmutt180159_69

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2016/01/22/library-tour-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b/

ม.ค. 22

Library Tour ต้อนรับนักเรียนงานเปิดบ้านราชมงคล 2559

บรรยากาศ Library Tour  ต้อนรับและนำชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการในกิจกรรมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียน  ในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วันที่ 17 มกราคม 2559   ที่ผ่านมา

library@AritRmutt170159_19 library@AritRmutt170159_12

 

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2016/01/22/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1library-tour/