ม.ค. 17

เวลาปิดทำการและพื้นที่ให้บริการระหว่างงานราชมงคลธัญบุรีเกมส์

การเปิดพื้นที่ให้บริการของอาคารวิทยบริการ  ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561  ปิดบริการชั้น 1  และ ชั้น 2  เพื่อใช้สถานที่ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  เปิดพื้นที่ให้บริการเฉพาะชั้น 3 และ ชั้น 4    ปิดทำการเวลา 16.30 น.  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/17/%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2/

ม.ค. 16

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายนครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนลาดยาววิทยาคม และโรงเรียน SMA Negari 9 Malang Indonesia จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

dsc_0572

dsc_0671

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/16/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5-2/

ม.ค. 16

บรรยากาศงานแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจ้าภาพหลัก รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ (ก.ก.ม.ท.),  ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต และรศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบีดม.ศรีนครินทรวิโรฒร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

26240918_1525345327518604_5052342972777600564_o

20170115-%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3

 

 

 

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/16/%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1/

ม.ค. 16

แจ้งเวลาปิดทำการ และพื้นที่ให้บริการช่วงงานราชมงคลธัญบุรีเกมส์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดใช้พื้นที่อาคารวิทยบริการ  ชั้น 1 และ ชั้น 2 เพื่อเป็นศูนประสานงาน และ PRESS CENTER งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561  ดังนี้

  • ปิดงานบริการชั้น 1 (บริการยืม-คืนหนังสือ, IT zone)  และงานบริการชั้น 2
  • เปิดพื้นที่ให้บริการฉพาะชั้น 3 และ ชั้น 4
  • ปิดทำการเวลา 16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/16/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

ม.ค. 15

อาคารวิทยบริการสถานทีจัดงานแถลงข่าว”ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

อาคารวิทยบริการกำหนดใช้สถานที่จัดแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “กีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.  โดยใช้พื้นที่เฉพาะชั้น 1 นักศึกษาสามารถมาใช้บริการยืมคืนหนังสือและบริการอื่นๆได้ตามปกติ ยกเว้น ปริ้นงาน IT zone Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/15/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84/

ม.ค. 12

แจ้งปิดบริการสำนักวิทยบริการจัดพัฒนาบุคลกร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลกร ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561  จังหวัดเชียงราย   จึงขอแจ้งเป็นบริการในวันดังกล่าว  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/12/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2/

ม.ค. 03

แจ้งขยายเวลาเปิดบริการเต็มทุกพื้นที่ช่วงสอบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นช่วงระหว่างสอบกลางภาค สำนักฯ ขอแจ้งขยายเวลาเปิดบริการอาคารวิทยบริการ  ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 มกราคม 2561 เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขยายเปิดบริการทุกพื้นที่ถึงเวลา 24.00 น.  สำหรับวันเสาร์-วันอาทิตย์เปิดให้บริการตามปกติถึงเวลา 21.00 น. Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/03/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

ธ.ค. 24

แจ้งเวลาปิดบริการกรณีพิเศษ

เนื่องจากทาง มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดงานราชมงคลสัมพันธ์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดจัดงานเลี่้ยงปีใหม่ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560  สำนักฯ ขอแจ้งปิดบริการอาคารวิทยบริการ เวลา 18.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/12/24/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%9e-3/

ธ.ค. 15

ต้อนรับผู้ตรวจรับรองมาตราฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2560

เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/12/15/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b2/

ธ.ค. 08

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล Corpus

ฐานข้อมูลคอร์พัส (Corpus) รวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย   
ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มีในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http:// www.bol.co.th/corpus)  คู่มือการใช้งาน CORPUS Training Manual   ติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus  นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ติดต่อได้ที่ ชั้น 3 ห้อง e-Library ในวันและเวลาราชการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/12/08/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-corpus/