การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดออกแบบเว็บไซต์ ภาพยนตร์สั้น และการเขียนโปรแกรม Mobile Application