นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ