ขอเชิญชมการแสดงดนตรีสดและการร้องเพลง กิจกรรม “ดนตรีริมน้ำ” ครั้งที่ 2