ต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการไปรษณีย์เอเชียและแปซิฟิก The Asian-Pacific Postal College (APPC) ศึกษาดูงานห้องสมุด