ม.ค. 23

Solidworks ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม

ผู้แต่ง : จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

พิมพ์ครั้งที่ : 2

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2555

บรรณลักษณ์ : 192  หน้า

ISBN :  9789743653001

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 จ138ซ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ Solidworks ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม เป็นโปรแกรมหลักในงานออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม 3 มิติ ที่มีความสามารถสูงและใช้งานงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะขึ้นรูปชิ้นงานเป็น Solid หรือ Surface มีเครื่องมือที่รองรับเป็นอย่างดีช่วยให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การใช้คอมพิวเตอร์กับงานวิศวกรรม พื้นฐานการใช้โปรแกรม Solidworks สร้างชิ้นงาน การสร้างชิ้นส่วน 3 มิติ แบบเป็นขั้นตอน การประกอบชิ้นส่วน การสร้างภาพฉายแบบต่างๆ การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนด้วย Solidworks Simulation

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15783

1 comment

    • khiew on มีนาคม 8, 2015 at 7:47 pm

    ขอบคุณครับ

Comments have been disabled.