ธ.ค. 04

แจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ 5 ธันวาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันหยุดราชการ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 และจำเปิดทำการตามปกติในถัดไป
วัน/เวลาเปิดบริการ
วันจันทร์-วันศุกร์ : เวลา 08.30-20.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ : เวลา 09.30-17.30 น.
ปิดบริการ : วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32577