ภาพบรรยากาศการต้อนรับนักเรียนในกิจกรรมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House)