Tag: ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

Sep 23

ขอแจ้งเวลาปิดทำการ กรณีพิเศษ

 เนื่องจากสำนักฯ กำหนดจัดงานแสดงมุทิมาจิตเกษียณอายุราชการ นายธวัชชัย  เรืองฉาย วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562   ณ อาคารวิทยบริการ  ขอแจ้งปิดทำการเวลา 16.30 น.   ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30912

Sep 11

โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)    ฝึกฝนทักษะการพูด การติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้และสามารถในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  จัดกิจกรรมทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น.    ณ ห้อง Discussion 3-6  ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ ตารางเดือนกันยายน  กำหนดจัดวันที่  17 กันยายน  และ 24 กันยายน  2562  รอบละ 10 คน ลงทะเบียนล่วงหน้าได้   คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30855

Aug 28

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม STTA Aditsutjipto Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม  อาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto  (STTA)  Aditsutjipto Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย หัวหน้างานวิเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น.  

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30782

Jul 02

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Zone)

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)    ฝึกฝนทักษะการพูด การติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้และสามารถในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น.    ณ ห้อง Discussion 3-6  ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ ตารางเดือนสิงหาคม กำหนดจัดวันที่  6 สิงหาคม  และ  27 สิงหาคม 2562 รอบละ 10 คน สนใจลงทะเบียนออนไลน์ คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30533

Jun 12

ขอแจ้งเวลาปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562  ปิดทำการเวลา 20.00 น.  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30440

Feb 23

บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง

อาคารวิทยบริการ เพื่อจุดบริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง   สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 1 และ ชั้น 3       ดูรายละเอียดขั้นตอนการยืมเพิ่มเติม

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29889

Jul 05

แจ้งวันปิดทำการเดือนกรกฎาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้ วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 – วันอาสาฬหบูชา วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 – วันเข้าพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 – ชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 – วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26650

May 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนัก

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนงานห้องสมุด เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24659

Dec 04

แจ้งปิดบริการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดบริการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนธันวาคม  ดังนี้ วันเสาร์ที่  5 ธันวาคม 2558   วันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่  7 ธันวาคม 2558   หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558  วันรัฐธรรมนูญ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23446

Nov 25

ขอเชิญทดลองให้ฐานข้อมูล GVRL

บริษัท GALE CENGAGE Learning ได้ให้บริการทดลองใช้ฐานข้อมูล eBooks (GVRL : Gale Virtual Reference Library)    สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลนี้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2558 Gale Virtual Reference Library  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) สาขาวิชาต่างๆ อาทิ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ศาสนา และ เทคโนโลยี และยังสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Academic OneFile ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia45?id=thrmutt

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23458