ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

มกราคม 18, 2018

ภาพบรรยากาศการต้อนรับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศและ Dr.Esko Kalevi Juntunen จากประเทศฟินแลนด์

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รอง […]
มกราคม 16, 2018

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายนครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รอง […]
มกราคม 16, 2018

บรรยากาศงานแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิกา […]
ธันวาคม 15, 2017

ภาพบรรยากาศการต้อนรับผู้ตรวจรับรองมาตราฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปต […]
กันยายน 13, 2017

ภาพบรรยากาศการต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ […]
กันยายน 6, 2017

ภาพบรรยากาศวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาส […]
กันยายน 1, 2017

ภาพบรรยากาศการต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
สิงหาคม 2, 2017

ภาพบรรยากาศการต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
เมษายน 27, 2017

ภาพบรรยากาศการต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ ผู้อ […]