Tag: อาคารวิทยบริการ

Oct 06

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนตุลาคม 2561  ดังนี้ วันที่  13  ตุลาคม 2561   –  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่  15  ตุลาคม 2561   –  ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่  23  ตุลาคม 2561   –  วันปิยมหาราช

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29551

Sep 28

ขอเชิญชมนิทรรศการเรียนรู้ปฏิบัติการนักสืบราชการลับ SPY  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชมนิทรรศการเรียนรู้ปฏิบัติการนักสืบราชการลับ SPY  ได้ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการนักสืบราชการลับ SPY

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28999

Sep 28

ต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นครินทร์  ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษา  และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับฟังการให้ความรู้ แนะนำบริการและวิธีการปฏิบัติ การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย บริการห้องสมุด และการทำงานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองสาขาของสำนัก ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29142

Sep 28

สถานศึกษาในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเยี่ยมชม

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย 15 โรงเรียน ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29098

Sep 28

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการและการบริการแหล่งเรียนรู้สารสนเทศสมัยใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29004

Sep 11

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ H.E.Dr. Hang Chuon Naron รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28964

Aug 16

วันและเวลาปิดทำการ ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เพื่อเตรียมสถานที่ใช้เป็น กองอำนวยการร่วม งานพิธีพระราชทานปริญญา  ดังนี้ • วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 – ปิด เวลา 20.30 น. • วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 – ปิด เวลา 16.30 น. • วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 – ปิดทำการ กำหนดเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 1 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28945

Aug 14

แจ้งวันปิดบริการ IT Zone

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดบริการ IT Zone บริการPrint ตั้งแต่วันที่  20 – 31 สิงหาคม 2561   เพื่อจัดพื้นที่เตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28932

Jul 10

วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้ • วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 – วันอาสาฬหบูชา • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 – วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันเข้าพรรษา • วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 -วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28765

Jun 13

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยินดีต้อนรับผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28712