Tag: อาคารวิทยบริการ

May 30

สำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา

อาคารวิทยบริการ จะดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา ขอแจ้งสิ้นสุดการยืมหนังสือตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สามารถเริ่มยืมได้ตามปกติในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 จึงขอแจ้งการปิดพื้นที่บริการเพื่อดำเนินการสำรวจหนังสือ ดังนี้ ปิดชั้น 4  –   วันจันทร์ที่ 29พฤษภาคม 2560 ปิดชั้น 3   –  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ปิดชั้น 2   –  วันพุธที่  31 พฤษภาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26603

May 16

แจ้งกำหนดเวลาปิดทำการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ดังนี้ ระหว่างวันที่  29 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560  ปิดทำการในเวลา 21.00 น. โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30- 21.00 น. **ยกเว้นวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560  ปิดทำการเวลา 12.00 น.**

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26557

Feb 22

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และทีมงานห้องสมุดต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารวิทยบริการ  

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26179

Jan 16

ขอแจ้งเวลาปิดบริการ (กรณิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการเป็นกรณีพิศษ ในวันศุกร์ที่ 20  มกราคม 2560 ปิดบริการเวลา 16.30 น.  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25483

Jan 05

แจ้งเวลาปิดบริการช่วงปิดภาคเรียน (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการช่วงปิดภาคเรียนในเวลา 21.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึง 8 มกราคม 2560  และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25397

Dec 08

อธิการบดีเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมบรรยากาศภายในอาคารวิทยบริการในช่วงใกล้สอบปลายภาค เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8 ธันวาคม 2559

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25374

Dec 08

บริการพิเศษช่วงสอบปลายภาค

อาคารวิทยบริการ จัดเพิ่มกระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็ก ที่ชั้น 1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาใช้ติวหนังสือในช่วงใกล้สอบปลายภาคนี้  ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์    

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25365

Nov 11

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ร่วมลงนามไว้อาลัยแด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25179

Apr 05

แจ้งวัน/เวลาปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ วันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2559 ดังนี้ วันที่  6  เมษายน  2559                  วันจักรี วันที่ 13-15 เมษายน  2559              วันสงกรานต์ วันที่ 16-17 เมษายน  2559              วันหยุดราชการ วันที่ 12 เมษายน  2559   อาคารขอแจ้งปิดทำการ เวลา  16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24406

Jun 25

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากฝ่ายผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการทำงานของฝ่ายการผลิตสื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษาทางไกล และงานบริการอื่นๆ ของอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 24 มิถุนายน 2558    

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22439