Tag: อาคารวิทยบริการ

Mar 28

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการเนื่องในวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2561 ดังนี้ • วันที่ 6 เมษายน 2561 – วันจักรี • วันที่ 12- 16 เมษายน 2561 – วันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28423

Mar 23

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์  และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวส.) พร้อมหัวหน้าฝ่าย ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ” ให้กับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28152

Jan 18

ต้อนรับเยี่ยมชม

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศและ Dr.Esko Kalevi Juntunen จากประเทศ University of Eastern Finland ประเทศฟินแลนด์ พร้อมนำเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ และอาคาร I Work  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27657

Jan 17

เวลาปิดทำการและพื้นที่ให้บริการระหว่างงานราชมงคลธัญบุรีเกมส์

การเปิดพื้นที่ให้บริการของอาคารวิทยบริการ  ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561  ปิดบริการชั้น 1  และ ชั้น 2  เพื่อใช้สถานที่ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  เปิดพื้นที่ให้บริการเฉพาะชั้น 3 และ ชั้น 4    ปิดทำการเวลา 16.30 น.  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27638

Jan 16

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายนครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนลาดยาววิทยาคม และโรงเรียน SMA Negari 9 Malang Indonesia จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27435

Jan 15

อาคารวิทยบริการสถานทีจัดงานแถลงข่าว”ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

อาคารวิทยบริการกำหนดใช้สถานที่จัดแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “กีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.  โดยใช้พื้นที่เฉพาะชั้น 1 นักศึกษาสามารถมาใช้บริการยืมคืนหนังสือและบริการอื่นๆได้ตามปกติ ยกเว้น ปริ้นงาน IT zone

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27420

Jan 03

แจ้งขยายเวลาเปิดบริการเต็มทุกพื้นที่ช่วงสอบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นช่วงระหว่างสอบกลางภาค สำนักฯ ขอแจ้งขยายเวลาเปิดบริการอาคารวิทยบริการ  ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 มกราคม 2561 เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขยายเปิดบริการทุกพื้นที่ถึงเวลา 24.00 น.  สำหรับวันเสาร์-วันอาทิตย์เปิดให้บริการตามปกติถึงเวลา 21.00 น.

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27385

Aug 09

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยรองอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมเมธาวี อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26821

May 30

สำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา

อาคารวิทยบริการ จะดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา ขอแจ้งสิ้นสุดการยืมหนังสือตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สามารถเริ่มยืมได้ตามปกติในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 จึงขอแจ้งการปิดพื้นที่บริการเพื่อดำเนินการสำรวจหนังสือ ดังนี้ ปิดชั้น 4  –   วันจันทร์ที่ 29พฤษภาคม 2560 ปิดชั้น 3   –  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ปิดชั้น 2   –  วันพุธที่  31 พฤษภาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26603

May 16

แจ้งกำหนดเวลาปิดทำการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ดังนี้ ระหว่างวันที่  29 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560  ปิดทำการในเวลา 21.00 น. โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30- 21.00 น. **ยกเว้นวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560  ปิดทำการเวลา 12.00 น.**

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26557