Tag: อาคารวิทยบริการ

Jan 15

อาคารวิทยบริการสถานทีจัดงานแถลงข่าว”ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

อาคารวิทยบริการกำหนดใช้สถานที่จัดแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “กีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.  โดยใช้พื้นที่เฉพาะชั้น 1 นักศึกษาสามารถมาใช้บริการยืมคืนหนังสือและบริการอื่นๆได้ตามปกติ ยกเว้น ปริ้นงาน IT zone

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27420

Jan 03

แจ้งขยายเวลาเปิดบริการเต็มทุกพื้นที่ช่วงสอบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นช่วงระหว่างสอบกลางภาค สำนักฯ ขอแจ้งขยายเวลาเปิดบริการอาคารวิทยบริการ  ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 มกราคม 2561 เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขยายเปิดบริการทุกพื้นที่ถึงเวลา 24.00 น.  สำหรับวันเสาร์-วันอาทิตย์เปิดให้บริการตามปกติถึงเวลา 21.00 น.

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27385

Aug 09

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยรองอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมเมธาวี อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26821

May 30

สำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา

อาคารวิทยบริการ จะดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา ขอแจ้งสิ้นสุดการยืมหนังสือตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สามารถเริ่มยืมได้ตามปกติในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 จึงขอแจ้งการปิดพื้นที่บริการเพื่อดำเนินการสำรวจหนังสือ ดังนี้ ปิดชั้น 4  –   วันจันทร์ที่ 29พฤษภาคม 2560 ปิดชั้น 3   –  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ปิดชั้น 2   –  วันพุธที่  31 พฤษภาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26603

May 16

แจ้งกำหนดเวลาปิดทำการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ดังนี้ ระหว่างวันที่  29 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560  ปิดทำการในเวลา 21.00 น. โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30- 21.00 น. **ยกเว้นวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560  ปิดทำการเวลา 12.00 น.**

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26557

Feb 22

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และทีมงานห้องสมุดต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารวิทยบริการ  

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26179

Jan 16

ขอแจ้งเวลาปิดบริการ (กรณิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการเป็นกรณีพิศษ ในวันศุกร์ที่ 20  มกราคม 2560 ปิดบริการเวลา 16.30 น.  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25483

Jan 05

แจ้งเวลาปิดบริการช่วงปิดภาคเรียน (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการช่วงปิดภาคเรียนในเวลา 21.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึง 8 มกราคม 2560  และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25397

Dec 08

อธิการบดีเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมบรรยากาศภายในอาคารวิทยบริการในช่วงใกล้สอบปลายภาค เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8 ธันวาคม 2559

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25374

Dec 08

บริการพิเศษช่วงสอบปลายภาค

อาคารวิทยบริการ จัดเพิ่มกระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็ก ที่ชั้น 1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาใช้ติวหนังสือในช่วงใกล้สอบปลายภาคนี้  ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์    

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25365