Tag: Digital library

Nov 08

แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบ 115 เควี.  เพื่อติดตั้งแอร์เบรกสวิทซ์ รหัส LLL7YS-06 บริเวณด้านข้างหมู่บ้านฟอเรสท์โฮม  วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น.  ส่งผลกระทบให้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีกระแสไฟฟ้าระบบ 115 เควี. ใช้งาน จึงไม่สามารถให้บริการได้ในเวลาดังกล่าว  จึงขอแจ้งผู้ใช้บริการทราบทั่วกัน

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29753

Oct 30

ขยายเวลาเปิดบริการชั้น 1-ชั้น 4 และDiscussion Room

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ ชั้น 1-ชั้น 4 และบริการจองห้อง Discussion เพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับนักศึกษาในช่วงสอบ ตั้งแต่วันที่ 22ตุลาคม ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561      วันจันทร์-วันศุกร์ ห้อง Discussion เวลา 08.30-24.00 น. ห้อง Garden เวลา 08.30-23.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ ห้อง Discussion เวลา 08.30-21.00 น. ห้อง Garden เวลา 08.30-20.30 น. บริการจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29708

Oct 30

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากYeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี

        นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหารจากYeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และสานต่อกิจกรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ งานบริการ Discussion room และบริการ Maker space From maker to innovator สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29671

Oct 06

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนตุลาคม 2561  ดังนี้ วันที่  13  ตุลาคม 2561   –  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่  15  ตุลาคม 2561   –  ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่  23  ตุลาคม 2561   –  วันปิยมหาราช

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29551