ทรงน้ำขอพรพระ

เมษายน 10, 2023

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ร่วมสรงน้ำขอพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทย

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
เมษายน 7, 2023

สืบสานสงกรานต์ไทย 2566 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ร่วมสรงน้ำขอพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทย

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัว […]