ราชมงคลธัญุบุรี

กรกฎาคม 27, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์ รับ 2 ชั่วโมงกิจกรรมนันทนาการ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจก […]
กรกฎาคม 20, 2023

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลและพัฒนาทักษะด้านภาษา รุ่นที่ 5

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อ […]
กรกฎาคม 12, 2023

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล e-book เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
กรกฎาคม 6, 2023

บรรยากาศการจัดอบรมบรรณานุกรมด้วย โปรแกรม Endnote สำหรับนักศึกษา

การจัดอบรมบรรณานุกรมด้วยโป […]
มิถุนายน 28, 2023

เชิญนักศึกษาร่วมกิจรรม Library MOVIE รับชมภาพยนตร์ รับ 2 ชั่วโมง กิจกรรมนันทนาการ เดือนกรกฎาคม

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจก […]
มิถุนายน 12, 2023

เชิญนักศึกษาร่วมกิจรรม Library MOVIE รับชมภาพยนตร์ รับ 2 ชั่วโมง กิจกรรมนันทนาการ

เชิญนักศึกษาร่วมกิจรรมรับช […]
มิถุนายน 9, 2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Institute of Technical Education College East ประเทศสิงคโปร์

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
พฤษภาคม 31, 2023

โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่ […]
พฤษภาคม 30, 2023

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]