มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สิงหาคม 25, 2022

โปรแกรม Endnote20 ทำอะไรได้บ้าง?

ข้อมูลและออกแบบโดย วิริยา […]
สิงหาคม 22, 2022

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไลน์ด้วย MS Team ในโครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 8

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]
กรกฎาคม 25, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 7

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]
มิถุนายน 22, 2022

ขอเชิญสมัครเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม SPEEXX

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรข […]
มิถุนายน 22, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 6

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]
มิถุนายน 15, 2022

ต้อนรับผู้นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องสมุด

นางสมใจ วงศ์บุญรอด หัวหน้า […]
พฤษภาคม 27, 2022

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ “แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งให้สูงขึ้น”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 11, 2022

การเข้าใช้บริการอาคารวิทยบริการ

อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบ […]
มิถุนายน 14, 2021

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

📣ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปร […]