มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พฤษภาคม 29, 2023

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
พฤษภาคม 19, 2023

กิจกรรม 🎶ดนตรีริมน้ำ RIM NAM MUSIC @RMUTT LIBRARY ครั้งที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 16, 2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการร่วมประชุมหารือการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัท EBSCO

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
พฤษภาคม 12, 2023

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Lib

เมษายน 11, 2023

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร รับ 2 ชั่วโมง กิจกรรมนันทนาการ

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมช […]
พฤศจิกายน 8, 2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมชมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” กิจกรรมประดิษฐ์กระทงวัสดุจากธรรมชาติ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
พฤศจิกายน 7, 2022

ขอเชิญชมการแสดงหนังสือที่น่าสนใจ ได้ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

ขอเชิญชมชมการจัดแสดงหนังสื […]
พฤศจิกายน 1, 2022

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สนุกกับเคมีมหัศจรรย์ ” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
สิงหาคม 26, 2022

ขั้นตอนการสมัครสร้าง Class ID สำหรับ Instructor ในฐานข้อมูล Turnitin

ข้อมูลจาก คุณเยาวลักษณ์ แส […]