Category: แนะนำหนังสือใหม่

Mar 11

แนะนำหน้งสือ หมวด B – Philosophy ,Psychology

แนะนำหน้งสือ หมวด B – Philosophy ,Psychology สืบค้นหนังสือได้ที่ http://www.opac.rmutt.ac.th ติดต่อทำสมาชิกที่งานบริการยืมคืน ชั้น 1

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32902

Oct 26

หนังสือมาใหม่

แนะนำหนังสือ  สนใจตรวจสอบรายชื่อหนังสือ หรือค้นหารายชื่อหนังสือ ได้ที่  บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ คลิกเลย   http://www.opac.rmutt.ac.th/   ยืมผ่านตู้ยืมอัตโนมัติได้ที่ ชั้น 1 และชั้น 3 สมาชิกใหม่ติดต่อยืมหนังสือได้ที่ บริการยืมคืน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32406

Oct 15

แนะนำหนังสือ

แนะนำหนังสือ  สนใจตรวจสอบรายชื่อหนังสือ หรือค้นหารายชื่อหนังสือ ได้ที่  บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ คลิกเลย   http://www.opac.rmutt.ac.th/   ยืมผ่านตู้ยืมอัตโนมัติได้ที่ ชั้น 1 และชั้น 3 สมาชิกใหม่ติดต่อยืมหนังสือได้ที่ บริการยืมคืน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32330

Oct 14

แนะนำหนังสือมาใหม่

แนะนำหนังสือมาใหม่  สนใจตรวจสอบรายชื่อหนังสือ หรือค้นหารายชื่อหนังสือ ได้ที่  บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ คลิกเลย   http://www.opac.rmutt.ac.th/   ยืมผ่านตู้ยืมอัตโนมัติได้ที่ ชั้น 1 และชั้น 3 สมาชิกใหม่ติดต่อยืมหนังสือได้ที่ บริการยืมคืน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32322

Aug 09

คู่มือ Windows phone 8

ผู้แต่ง :   ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556 บรรณลักษณ์ : 259 หน้า ISBN : 9786162044083 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 6570.M6 ศ212ค เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้แนะนำการใช้งานพื้นฐานเพื่อให้รู้จักกับ Tile Live, Apps Live, การเชื่อมต่อกับ Facebook, Twitter โดยไม่ต้องติดตั้งแอพ, การ NFC แชร์ไฟล์ภาพ วีดีโอ และไฟล์แบบไร้สายระหว่างสมาร์ทโฟนด้วยกัน และ Maps ค้นหาสถานที่ทำสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์นำเส้นทาง เป็นต้น  

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18118

Aug 09

สร้างเว็บ Mobile application ด้วย Dreamweaver CS6

ผู้แต่ง :   จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556 บรรณลักษณ์ : 303 หน้า ISBN : 9786162043833 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 5105.8885.D74 จ571ส เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้สามารถสร้างเว็บ Mobile application ด้วยเนื้อหาที่อธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ การใช้งานเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึง การแพ็คเกจและติดตั้งเว็บ Mobile application  การปรับแต่ง Theme ให้กับ Mobile application ด้วย Theme Roller เป็นต้น  

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18116

Aug 09

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2

ผู้แต่ง :   ชัด อินทะสี พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556 บรรณลักษณ์ : 337 หน้า ISBN : 9786160814114 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 454 ช364ก เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย กำลังงานในสถานะอยู่ตัวไฟสลับวงจรสามเฟส ความถี่เชิงซ้อนและฟังก์ชันวงจรข่าย ผลตอบสนองความถี่ อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ และการแปลงลาปลาซ ตามลำดับ เพื่อให้เข้าใจถึงการวิเคราะห์วงจารเฟสเซอร์ทั่วไปในขอบเขตความถี่เชิงซ้อน อัตราส่วนการตอบสนองเอาต์พุตต่ออิตพุต ฟังก์ชันวงจรข่ายที่แปรผันกับความถี่ วงจรที่ถูกบังคับด้วยสัญญาที่นอกเหนือจากไซนูซอนยด์ในสถานะคงตัวด้วยอนุกรมฟูเรียร์  

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18113

Aug 09

อยากจำได้ ไม่อยากลืม

ผู้แต่ง :  จูดิท วิลล์ ; ผู้แปล กมล แสงทองศรีกมล พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556 บรรณลักษณ์ : 247 หน้า ISBN : 9786160813131 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : BF 371 ว713อ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่ม อยากจำได้ ไม่อยากลืม (แต่อยากลืม กลับจำ)   จะช่วยทำให้เข้าใจว่าระบบความจำทำงานอย่างไร และทำไมเราจึงหลงลืม รวมถึงกลเม็ด เคล็ดลับ และเทคนิคในการพัฒนาความจำ เพื่อพัฒนาสมอง และบำรุงรักษาความจำ เพื่อให้มีความจำเป็นเลิศ  

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18110

Aug 09

พูดอังกฤษรายวัน ก้าวทันอาเซียน (Speak english for asean)

ผู้แต่ง : สิริบุปผา อุทารธาดา พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2556 บรรณลักษณ์ : 404 หน้า ISBN :  9786162102011 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : PE 1131 ส731พ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับใช้ประกอบอาชีพ ทำงาน และติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนในประชาคมอาเซียน และสามารถใช้ประกอบฝึกพูดภาษาที่สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงศัพท์ สำนวนภาษา ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างทันสถานการณ์ได้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18107

Aug 09

10 ข้อคิด ลดภาษีคนทำงาน และนักลงทุน

ผู้แต่ง :  กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2556 บรรณลักษณ์ : 232 หน้า ISBN :  9786167692067 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : HJ 4776 ก673ส เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ในชุด การวางแผนภาษี ให้ความรู้เรื่องภาษีและแนะนำการวางแผนภาษีอย่างครบวงจร อย่างเช่น การคำนวณภาษีผิดพลาด เสียภาษีไม่ครบถ้วน เป็นเหตุให้ต้องเสียค่าปรับเงินเพิ่มย้อนหลัง เสียโอกาสรับสิทธิลดหย่อนทางภาษีตามที่กฎหมายได้เอื้อประโยชน์ไว้ให้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยในการวางแผนทางภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18105