Tag: RMUTT LOVE University

May 12

น.ศ.สาวเสียงใสเข้าประกวดร้องเพลงรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลง

น.ส. แคทริยา คงคอน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เคยได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลง RMUTT Love University  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา  ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดปทุมธานี เข้าการประกวดร้องเพลง​รายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง ออกกาศ ที่ ช่อง 7 สี ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555  เวลา 15.45 น. อย่าลืมติดตามรับชมนะคะ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=11541

Feb 15

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล RMUTT LOVE University

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อาจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ในจัดกิจกรรม RMUTT LOVE University ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยฯ การแข่งขัน Talk Show (โชว์มุกเสี่ยวบอกรัก) การประกวดวงดนตรี RMUTT LOVE University และ การประกวดภาพถ่าย “สีสัน มทร.ธัญบุรี” โดยผลการประกวดมีดังนี้

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10228

Feb 15

การรับรางวัลกิจกรรม RMUTT LOVE University

ท่านที่ได้รับรางวัลประกวดภาพถ่าย “ สีสัน มทร.ธัญบุรี (Colors of RMUTT)”  และทีมประกวดวงดนตรีและร้องเพลงในกิจกรรม RMUTT LOVE University ซึ่งไม่ได้มารับรางวัลในงานให้ติดต่อรับรางวัล และใบวุฒิบัตร ได้ที่ อาคารฝึกอบรม (ICT Training)   โทร.0-2549-4079

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10192

Feb 10

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม RMUTT LOVE University

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม RMUTT LOVE University ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในงานมีการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยฯ การประกวดวงดนตรี RMUTT LOVE University การแข่งขันบอกรัก Talk Show   มุมบันทึกภาพบรรยากาศ RMUTT LOVE University และเขียนการ์ดบอก Love

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10135

Jan 18

RMUTT LOVE University ประกวดร้องเพลง-วงดนตรี

ขอเชิญนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่รักในเสียงดนตรี และกล้าแสดงออก เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม RMUTT LOVE University ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงเงินรางวัล ได้แก่ การประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยฯ การประกวดวงดนตรี RMUTT LOVE University การแข่งขันบอกรัก Talk Show (โชว์มุกเสี่ยวบอกรัก) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=9308