Tag: อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี

Jan 12

ยืมหนังสือช่วง COVID ผ่าน LINE ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

ยืมหนังสือช่วง COVID ผ่าน LINE ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี -สืบค้นรายการหนังสือได้ที่ http://www.opac.rmutt.ac.th/ -แจ้งชื่อเรื่อง และเลขเรียกหนังสือผ่าน LINE ID: @988lcdsb ช่องทางการรับหนังสือ – ติดต่อรับหน้งสือ ด้วยตัวเอง -วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น. -จัดส่งให้ผู้ยืมตามที่อยู่ โดยที่ผู้ยืมเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง ช่องทางการคืนหนังสือ-ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ -อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี -อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32728

Mar 21

แจ้งปิดทำการ (กรณีพิเศษ) ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ภายในอาคาร

แจ้งปิดทำการ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เนื่องจากทางกองอาคารจะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่อาคารวิทยบริการ ในช่วงเช้า และควรปิดอาคารเพื่ออบฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา ผู้ใช้บริการ จึงขอแจ้งปิดการให้บริการอาคารวิทยบริการ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 และเปิดให้บริการปกติในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 -16.30 น. ตามมาตรการการใช้บริการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31737

Feb 20

ต้อนรับ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Tampere ประเทศ Finliand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัย Tampere, ประเทศ Finland และ สถานฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31596

Jan 07

แจ้งเปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น.

ขอแจ้งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ชั่วคราว เนื่องจากปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข่องซึ่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในเบื่องต้นได้ติดตั้งไฟฟ้าสำรองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการได้เข้าใช้บริการ ณ อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบและขยายเวลาการเปิดให้บริการต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31227

Nov 14

ต้อนรับ Head of the Department of Computer Engineering and Information Technology จาก Mandalay Technological University

นายปองพล นิลพฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ Prof. Dr. Zar Zar Wint (Head of the Department of Computer Engineering and Information Technology) จาก Mandalay Technological University ประเทศเมียนมาร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ICT กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง พร้อมทั้งแนวทางในการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประยุกต์ใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31086

Oct 12

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านงานฝึกอบรม

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4  ศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการงานฝึกอบรม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ณ อาคารฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29641

Oct 09

กิจกรรม Science Show วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม Science Show เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561   โดยได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัวเราล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ นับแต่ความเชื่อมโยงอย่างน่ามหัศจรรย์ของสัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ และ การสาธิตทดลองในกลศาสตร์แบบนิวตัน แรงหนีศูนย์กลาง เป็นแรงเทียมชนิดหนึ่ง มีทิศชี้ออกจากแกนของการหมุน และเสมือนว่าเป็นแรงที่กระทำกับวัตถุที่กำลังหมุน

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29561

Oct 03

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของมทร.ธัญบุรี พร้อมเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29387

Sep 28

ต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นครินทร์  ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษา  และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับฟังการให้ความรู้ แนะนำบริการและวิธีการปฏิบัติ การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย บริการห้องสมุด และการทำงานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองสาขาของสำนัก ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29142

Sep 11

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ H.E.Dr. Hang Chuon Naron รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28964